Dane firmy

 

Firma

 

                              
NAZWA FIRMY            SINESTI Urszula Misiuk 
                             
ADRES FIRMY             Horodniany 30c, 16-001 Kleosin
           
NIP                               5422676053
        
VAT EU                         PL5422676053
                  
REGON                        389848616
 
BANK                           mBank S.A.
NUMER KONTA BANKOWEGO                                    
                        05 1140 2004 0000 3402 8165 1605
NUMER KONTA IBAN                                                    
                        PL05 1140 2004 0000 3402 8165 1605